Cel przetwarzania oraz zakres przetwarzanych danych Podstawa prawna Czas przetwarzania

Rejestracja w Aplikacji

Numer telefonu oraz informacje na temat urządzenia mobilnego (np. producent urządzenia, model telefonu, wersja systemu operacyjnego).
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Jeżeli nie ukończysz Rejestracji to dane przetwarzamy przez okres 30 dni. Jeżeli ukończysz Rejestrację to dane przetwarzamy przez cały okres trwania Umowy, a po tym okresie tak długo jak jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji w związku z korzystaniem z Usługi Spark

Dane jakie nam podasz, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od daty rozpatrzenia reklamacji lub skargi, a po tym okresie jeżeli jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Świadczenie Usługi Spark

Numer telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail, nr NIP, dane pojazdu (np. numer rejestracji, kraj rejestracji, typ pojazdu) informacje na temat urządzenia mobilnego (np. producent urządzenia, model telefonu, wersja systemu operacyjnego), informacje na temat lokalizacji (w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji), informacje na temat realizowanych transakcji. Zakres danych zależy od rodzaju Usług z których korzysta Użytkownik.

Przykładowo możliwość korzystania z niektórych Usług wymaga Rejestracji lub dodania środka płatniczego albo włączenia funkcjonalności przekazywania danych firmowych Partnerowi. Użytkownik opcjonalnie może podać imię i nazwisko.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Dane przetwarzamy przez cały okres trwania Umowy, a po tym okresie tak długo jak jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dostęp do historii e-paragonów

W sytuacji, gdy Użytkownik przed rozpoczęciem świadczenia Usług realizował zakupy i odbierał u Partnera współpracującego z Usługodawcą e-paragony powiązane z numerem jego telefonu, to po Rejestracji Usługodawca może wyświetlać Użytkownikowi w Aplikacji historię jego e-paragonów wydanych przed Rejestracją.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Dane przetwarzamy przez cały okres trwania Umowy, a po tym okresie tak długo jak jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Dodanie środka płatniczego w Aplikacji

Adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania Usługi oraz po tym okresie przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Wysyłanie powiadomień lub wiadomości

informacje na temat urządzenia mobilnego, np. informacje o błędach w działaniu Aplikacji.

Wysyłanie powiadomień jest domyślnie wyłączone. Użytkownik może aktywować powiadomienia w dowolnym czasie.

Wiadomości wyświetlane w ramach Aplikacji dotyczą realizacji Usług Spark oraz działalności Usługodawcy związanej z realizacją tych Usług. Są to wszelkie wiadomości występujące po uruchomieniu Aplikacji, których Użytkownik nie może wyłączyć.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są przetwarzane przez okres trwania Umowy, a po tym okresie tak długo jak jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Kontakt z pomocą techniczną w związku z realizacją Usług Spark

Dane jakie nam podasz, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia obsługi zgłoszonego problemu, a po tym okresie jeżeli jest to niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Przechowywanie dokumentacji, archiwizacja

Dane niezbędne do realizacji procesu, np. dane księgowe.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy tak długo jak jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Tworzenie statystyk na podstawie korzystania z Usług Spark

Dane dotyczące sposobu korzystania z Usług Spark. Są to dane zbiorcze sumujące wybrane liczby, które pozwalają tworzyć raporty ilościowe dla Usługodawcy na temat sposobu korzystania z Usług Spark przez Użytkowników. Nie są zbierane żadne dane jednostkowe. Przykładowe dane w raporcie pokazują liczbę zakupów ogółem w miesiącu zrealizowanych przy pomocy Aplikacji lub wysokość obrotu ogółem w miesiącu itp.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy przez okres 6 miesięcy od daty ich wygenerowania przy czym nie są to dane osobowe a jedynie dane zbiorcze.

Dane te mogą zostać zaprezentowane w formie raportu i w takim przypadku są dostępne tak długo jak długo dostępny jest raport.

Wysyłanie newslettera

Adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane przetwarzamy przez czas od momentu wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, a po jej cofnięciu przetwarzane są informacje o tym, że był wysyłany newsletter (wraz z informacją o wyrażeniu zgody i jej cofnięciu) przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.